#
 
O programie Socrates O programie Socrates Informacje dla studentów Informacje dla nauczycieli Incoming students
#
#
#
#Dla studentów
 Zawarte w tej sekcji informacje przeznaczone są dla tych z Was, którzy wyjeżdżają w roku akademickim 2016/17.

Chcielibyśmy, aby informacje zamieszczone na naszej stronie przybliżyły Wam ideę i zasady programu Erasmus+, który oferuje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, innej kultury, zyskania nowych przyjaciół. Erasmus+ stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z państw biorących udział w tym programie na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego.

Otrzymacie stypendium Erasmusa+ pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą, przedmioty uzgodnione w Waszym „Porozumieniu o programie zajęć” zostaną zaliczone, oceny z egzaminów zdawanych przez Was za granicą – przepisane, a pobyt w uczelni zagranicznej nie spowoduje przedłużenia studiów.

Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia w szkołach wyższych i wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami, przede wszystkim poprzez rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Program Erasmus+ przyznaje dofinansowanie tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.

# # #
#
#
#
#Zaprojektuj plakat promujący jubileusz 30-lecia programu Erasmus!
Zapraszamy do udziału w konkursie na Jubileuszowy plakat programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dostępne są
#
# # #
#