#
 
O programie Socrates O programie Socrates Informacje dla studentów Informacje dla nauczycieli Incoming students
#
Co to jest FAQ?

FAQ (angielski skrót od Frequently Asked Questions) to zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami na nie. Pierwsze FAQ powstały najprawdopodobniej w roku 1980 w Stanach Zjednoczonych.
  • Uczelnie, które dysponują akademikami rezerwują w miarę możliwości miejsca w domach studenckich. Jednym z podstawowych warunków rezerwacji miejsca jest  terminowe nadesłanie dokumentów. W przypadku gdy uczelnia nie posiada akademików, student samodzielnie poszukuje mieszkania.
  • Katalog kursów wraz z punktami ECTS powinien znajdować się na stronie internetowej danej uczelni. W przypadku problemów ze znalezieniem takiego katalogu należy skontaktować się z koordynatorem Programu Erasmus na danej uczelni.

  • Terminy nadsyłania dokumentów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni partnerskich. Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekcji Programu Erasmus na PK (budynek WIL, p. 33) na dwa tygodnie przed upływem terminu wyznaczonego przez uczelnię partnerską. 
  • Warunkiem podpisania umowy na wyjazd jest zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium (należy przedstawić zaświadczenie z dziekanatu) lub uzyskanie zgody na indywidualny tok studiów (wymagane dostarczenie pisma potwierdzającego zgodę władz dziekańskich).

  • Student/ka ma obowiązek ubezpieczyć się na okres studiów w uczelni partnerskiej. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest karta EKUZ, wydawana (bezpłatnie) w regionalnych oddziałach NFZ.  Do uzyskania karty niezbędne są następujące dokumenty:

    - zaświadczenia potwierdzające wyjazd studenta/tki na uczelnię zagraniczną w ramach Programu Erasmus (dokument wydawany w Sekcji Programu Erasmus po uzyskaniu akceptacji danej kandydatury przez uczelnię partnerską)

    - potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez studenta/tkę (jeśli pracuje) bądź przez rodziców studenta/tki

  • Warunkiem wypłaty grantu jest podpisanie umowy na wyjazd . Grant wypłacany jest w dwóch ratach: Pierwsza rata (90%) wypłacana przed wyjazdem, druga rata (10%) wypłacana po powrocie z uczelni partnerskiej i po rozliczeniu się z pobytu na stypendium.


#