#
 
O programie Socrates O programie Socrates Informacje dla studentów Informacje dla nauczycieli Incoming students
##
2016-06-24
#
#
#
#Praca biura w okresie wakacyjnym
#
2016-05-23
#
#
#
#Wyjazdy pracowników do Norwegii/ Islandii/ Liechtensteinu
#
2016-05-06
#
#
#
#Dofinansowanie wyjazdów studentów w roku akademickim 2016/2017 | Erasmus+
#
2015-11-25
#
#
#
#Biuro nieczynne
#
#
#
#Aplikacja na wyjazdy w drugim semetrze 2016/2017
Przypominamy, że termin aplikacji zakwalifikowanych studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w drugim semestrze 2016/2017 upływa 30.10.2016r.

Dokumenty należy złożyć w...
#
#
#
#
#
#

W roku 2014 Politechnika Krakowska uzyskała ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił program „Uczenie się przez całe życie” z którego w zakresie mobilności Politechnika Krakowska korzystała wspierając wyjazdy studentów i pracowników.

W  latach 1998 - 2006 Politechnika Krakowska, brała udział w realizacji wiodącego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, znanego jako Program SOCRATES. W latach 2007-2013 w miejsce SOCRATES’a realizowany był zintegrowany program kształcenia określany mianem Lifelong Learning Programme (LLP).

O programie
#
#
#
#

Informacji dotyczących Programu Erasmus+ oraz wyjazdów finansowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego -  działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni udzielają pracownicy DKiWzZ - Sekcja Programu Erasmus oraz wydziałowi koordynatorzy Programu.


        Strona główna

  

O programie
#
#
#
#